Zavolejte nám: +420 774 466 001 nebo pište na obchod@qfinance.cz

Pojištění odpovědnosti

 

Máte-li zájem, nebo potřebu se pojistit proti dopadům vámi zaviněných škod, využijte naši nabídky:

 

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku, činností členů domácnosti, nebo aktivitou vašeho domácího mazlíčka.

Pojišťovna za vás uhradí: škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví, škody vzniklé poškozením či zničením věci, náhradu některých nákladů případného soudního řízení a to v neomezeném počtu škod za rok.

Toto pojištění se vztahuje i na ostatní členy domácnosti a pomůže vám v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na vás budou vzneseny neoprávněně.Pojištění odpovědnosti zaměstnance - "pojištění na blbost"

Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je váš zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu, která se může vyšplhat až do výše 4,5násobku vašeho platu v případě neúmyslného zavinění.

Ano, pokud však máte takzvané "pojištění na blbost" uzavřené, pojišťovna za vás tuto případnou škodu uhradí!Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání v řadě případů ukládá jednotlivým profesím legislativa.Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti, popř. i na odpovědnost za škodu na svěřených věcech. Chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody.

V případě zájmu nás kontaktujte:

 

Kontaktujte nás

 

 

 

Naši partneři

Alianz
AXA ASSISTANCE, s.r.o.
Collonade
cpp
csob
D.A.S.
direct
erv
europ assistance
generali
generali
hasicska
hdi
kb
kooperativa
metlife
nn
penzijni spolecnost
Pillow pojišťovna, a.s.
slavia
uniqua
Union poisťovna, a.s.
vseobecna
pzk

Chcete vědět o novinkách jako první?

Zaregistrujte se a už Vám nic neuteče!

Nechte nám na sebe e-mail a už vám nic neuteče.