Zavolejte nám: +420 774 466 001 nebo pište na obchod@qfinance.cz

Pojištění

Pojištění občanů a firem

Nabízíme širokou škálu pojistné ochrany (pojištění) zaměřené na krytí pojistných nebezpečí v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a odpovědnosti pro osoby fyzické (občan). Pro osoby právnické (firma) nabízíme krytí pojistných nebezpečí v oblasti ochrany majetku a odpovědnosti, vč. zaměstnaneckých výhod - životní pojištění a penzijní spoření zaměstnanců.

Zabezpečujeme i nestandardní rizika.

Individuální přístup - zachováváme individuální přístup ke každému našemu klientovi zvlášť, řešíme požadavky na základě jeho potřeb a přání.

Cílem pojištění je : optimalizace a diverzifikace pojistné ochrany vs. pojistné

Účelem pojištění je : finanční krytí vzniklé škody (pojistná událost) pojistitelem

 

Nabídka:

   OBČAN:

   FIRMA:

    
 • pojištění majetku  
 • pojištění odpovědnosti  
 • pojištění motor. vozidel   
  • povinné ručení   
  • havarijní pojištění
 • cestovní pojištění  
 • úrazové pojištění  
 • životní pojištění    
  • kapitálové   
  • investiční   
  • rizikové
  •   
    
 • pojištění majetku podnikatelů  
 • pojištění majetku obchod. společností  
 • pojištění zemědělství a lesů  
 • odpovědnostní pojištění  
 • cestovní pojištění  
 • technická rizika  
 • flotilová pojištění motorových vozidel     
  • povinné ručení   
  • havarijní pojištění  
 • specializovaná rizika   
  • pojištění členů statutárních orgánů a dozorčích rad   
  • poj. odpovědnosti zastupitelstva a rady města   
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutí, nebo nesprávným úředním postupem   
  • pojištění pohledávek  
 • zaměstnanecké výhody - sociální program   
  • životní pojištění   
  • penzijní produkty   
  • manažerské pojištění   
  • kolektivní pojištění osob
  •   

 Základní rozsah nabízených služeb:

Cílem provedených služeb je prioritně SNÍŽENÍ NÁKLADŮ:

 1. zajištěním kvalitní optimalizace a diverzifikace pojistné ochrany
 2. převzetím veškeré administrativní činnosti spojené se správou pojistných smluv
 3. řízením likvidace pojistných událostí / včasná výplata pojistného plnění

Proces vzniku a správy pojistné smlouvy

 1. Přijetí plné moci k zastupování v oblasti pojištění udělené zákazníkem resp. uzavření smlouvy o zprostředkování v oblasti pojištění.
 2. Analýza (AUDIT) stávajícího stavu veškerého krytí pojistných rizik (stávající poj. smlouvy).
 3. Porovnání stávajících skutečností krytí pojistných rizik s objektivní potřebou, zjištěnou analýzou všech existujících rizik. Zpracování rizikové zprávy.
 4. Návrh řešení krytí pojistných rizik / optimalizace a diverzifikace pojistného krytí dle      individuální potřeby klienta tj. kombinace potřeb, požadavků a možností klienta a dle doporučení specialistů společnosti Quatro finance, a.s.
 5. Realizace poptávky na krytí rizik u vybraných pojistitelů (konkurenční prostředí), zaměření na rozsah, obsah, cenu, služby atd...včetně zajištění komplexního výběrového řízení na 'klíč' dle stávající platné legislativy.
 6. Vyhodnocení nabídek pojistitelů a vypracování komplexní zprávy - doporučení s ohledem na      charakteristiky pojišťoven a jejich produktů ve vztahu k specifickým požadavkům zákazníka.
 7. Výběr pojistitele (pojišťovny),
 8. Obsahová a formální kontrola pojistné smlouvy před jejím uzavřením mezi pojišťovnou a klientem. Správa pojistných smluv v celé jasně definované šíři, např. aktualizace smluv v závislosti na požadovaných / realizovaných změnách, dodatky pojistných smluv, vinkulace, konzultace, poradenství atd.. Prioritně, řešení likvidací pojistných událostí a supervize nad průběhem jejich zpracování se zřetelem na rychlost výplaty pojistného plnění v zájmu klienta.

Dále poskytujeme:

 

Naši partneři

cpp
gen
čpoj
koop
nn
Allianz
kb
metlife
penzijko-ceska
slavia
uniqua
penzijko
vzp
AXA
HZP
Colonnade
ČSOB Pojišťovna
HDI
ERV
direct
Openfinance
PZK

Chcete vědět o novinkách jako první?

Zaregistrujte se a už Vám nic neuteče!

Nechte nám na sebe e-mail a už vám nic neuteče.